• Calendare de buzunar turism
Termeni și condiții de colaborare

OBIECTUL COMENZILOR

Obiectul comenzii lansate de BENEFICIAR prin intermediul site-ului "https://www.promovent.ro" îl reprezintă realizarea de către S.C. Publi Vent s.r.l. (CUI 10983625) numită în continuare FURNIZOR pentru BENEFICIAR a produsului publicitar standardizat cu denumirea "Calendar de buzunar personalizat" (numit în continuare lucrare), definit conform standardelor enumerate în continuare.

STANDARDE LUCRARE

Format: 65 x 95 mm;
Suport: carton dublu cretat 350 g/mp;
Tipar personalizare (fața): policromie;
Tipar calendar (verso): două culori (roșu + negru);
Finisaje: folie lucioasă pe față (personalizarea); tăiere la formatul finit.

OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI

a) Să realizeze obiectul comenzii, conform standardelor, specificațiilor, termenelor și condițiilor enuntate în comandă, pe site și în acest document.
b) Să înștiințeze BENEFICIARUL în cazul în care calitatea insuficientă a specificațiilor (imagini) furnizate de acesta poate afecta calitativ lucrarea.
c) Să transmită prin e-mail BENEFICIARULUI macheta în format electronic, în vederea aprobării bunului de tipar.

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

a) Să pună la dispoziția FURNIZORULUI în timp util, specificațiile (texte, imagini) în vederea realizării de către acesta a machetei lucrării sau după caz macheta lucrării în format electronic imprimabil.
b) Să plătească valoarea comenzii conform eșalonării și termenelor menționate pe site și pe comandă.
c) După aprobarea bunului de tipar, responsabilitatea exclusivă pentru conținutul lucrării o poartă BENEFICIARUL.

RĂSPUNDEREA/ LITIGII

Renunțarea la comandă după plata avansului, din motive care nu pot fi imputate FURNIZORULUI, dă dreptul acestuia să rețină avansul în contul serviciilor executate.
Orice neînțelegere în legătură cu interpretarea și/sau executarea comenzii se va soluționa pe cale amiabilă prin procedura medierii. Dacă părțile nu pot ajunge la o înțelegere, diferendul sau litigiul va fi înaintat spre soluționare instanțelor judecătorești competente de pe raza teritorială a sediului FURNIZORULUI.

PREVEDERI FINALE

Între părți, comunicarea oricăror informații necesare se va face prin notificări scrise expediate prin fax sau e-mail, data notificării fiind considerată prima zi lucrătoare după data efectuării transmisiei.
Politica de confidențialitate

Conform cerințelor Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, ale Legii nr.  506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, ale Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în  ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și a Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal administrăm în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.
Scopul colectării datelor este mijlocirea înregistrării și onorării comenzilor on-line lansate prin intermediul site-ului. În acest scop, colectăm și prelucrăm un număr limitat de date cu caracter personal. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării exclusiv de către operator.
Datele cu caracter personal colectate pe acest site nu fac obiectul art.1, alin.1 din Decizia ANSPDCP nr.200/2015, motiv pentru care înregistrarea prelucrării notificate în registrul de evidență a  prelucrărilor de date cu caracter personal nu este necesară.
Drepturi de autor

Copyright © 2019 S.C. Publi Vent s.r.l. - Toate drepturile rezervate (All rights reserved).

Domeniul si site-ul "www.promovent.ro" sunt proprietatea S.C. Publi Vent s.r.l. (CUI 10983625)
Toate elementele de conținut ale site-ului "www.promovent.ro" sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea S.C. Publi Vent s.r.l.
Reproducerea sau modificarea materialelor prezente pe site, fără acceptul scris al S.C. Publi Vent s.r.l. încalcă prevederile legislației române și internaționale cu privire la drepturile de autor. Orice litigiu în legătură cu conținutul site-ului, privind drepturile de autor, este de competența  instanțelor de drept comun din România.
Utilizatorii au dreptul de a parcurge, descărca și imprima informații de pe acest site doar cu scopul de informare. Utilizarea informațiilor prezentate pe site în alte scopuri decât cel de informare este interzisă.
S.C. Publi Vent s.r.l. își rezervă dreptul de a modifica conținutul acestui site fără o notificare prealabilă.